Dank U om, geheel vrijblijvend, gebruik te maken van dit contactformulier.
Het gebruik hiervan staat ons toe om efficient te communiceren.

De informatie in de rode velden hebben we nodig, dank U om deze in te vullen

*PRIVACY-POLITIEK:
Henry's House verbindt zich ertoe om contactgegevens veilig te bewaren. Zij worden enkel gebruikt in opvolging van de hierbij opgevraagde info en de administratieve afwerking hiervan. Zij worden niet langer dan twee jaar bewaard. Zij worden NOOIT aan derden overgemaakt. U kan altijd Uw bewaarde gegevens laten schrappen met ditzelfde formulier.